Vi er Miljøfyrtårn

I 2019 ble senterdriften i Lillemarkens miljøfyrtårnsertifisert. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 5. juni 2019, på verdens miljødag, mottok vi sertifikatet og beviset på at målet var nådd.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene som er sertifisert oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Sertifiseringen har krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering.

Økt grad av kildesortering, flere miljøsertifiserte produkter og vaskemidler, samt oppgradering til energibesparende og mer miljøvennlig belysning og ventilasjonssystemer, er eksempler på noe av det som har blitt gjort ifm. vårt arbeid som Miljøfyrtårn. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten re-sertifisert. Miljørapporten kan sendes på forespørsel.

Vi jobber kontinuerlig for å få på plass enda flere gode løsninger for å bedre miljøet for både menneskene i bedriften og det ytre miljøet.

Sist oppdatert:
24/2/2021 20:19
Flere nyheter fra Lillemarkens
Fordeler for medlemmer i KUndeklubben

Send SMS med kodeord LILLEMARKENS til 2220

  • Nyttig informasjon
  • Gode tilbud
  • Utmelding: send sms med kodeord
    LILLEMARKENS STOPP til 2220