PERSONVERNERKLÆRING LILLEMARKENS

Som dataansvarlig er Lillemarkens forpliktet til å beskytte personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysninger som er innhentet gjennom nettstedet www.lillemarkens.no

Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på post@lillemarkens.no

INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Når du bruker vårt nettsted kan vi innhente informasjon om deg og din bruk av nettstedet, også gjennom cookies og analyseverktøy. Vi kan innhente personlig identifiserbar informasjon om deg, slik som navn og epost-adresse, enten direkte fra deg eller ved å kombinere informasjon vi innhenter fra sosiale medier eller andre tredjepartsnettsteder.

Relevante eksempler på hvordan du kan gi Lillemarkens personopplysninger:

• Besøke våre nettsider mens du er innlogget på et sosiale medie

• Lete etter og gå gjennom innhold

• Utfylling av kontaktskjema

I vår cookiepolicy kan du lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler i våre tjenester samt hvilke kapsler vi bruker og til hvilket formål som opplysningene innhentes.

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres og leses av på din enhet, for eksempel på PC eller mobiltelefon, når du besøker en nettside. Informasjonskapsler gjør det blant annet mulig å skille besøkende på nettsidene fra hverandre og å samle inn data om hvordan de bruker nettsidene.

Dataene kan vi bruke til blant annet å forbedre løsningene våre, gi deg tilpasset innhold på nettsidene og mer relevant markedsføring i andre kommunikasjonskanaler som for eksempel via sosiale medier.

Vi samler blant annet inn:

• IP-adresser

• Dato og klokkeslett

• Nettlesertype og maskinvare

• Hvilken lenke du brukte for å komme til lillemarkens.no

• Adferd på sidene

Oversikt over informasjonskapsler på lillemarkens.no

LENKER TIL TREDJEPART

Vår nettside kan ha lenker til tredjeparts-nettsteder som ikke opererer under Lillemarkens personvernpraksis. Når du går inn på et tredjeparts-nettsted, gjelder ikke lenger Lillemarkens praksis for personvern. Vi anbefaler at du går gjennom det aktuelle tredjeparts-nettsteds praksis for personvern før du oppgir eventuell personlig identifiserbar informasjon.

VIDERESENDING AV OPPLYSNINGER

Vi kan overføre eller gi videre personopplysninger vi innhenter til våre tredjepartsleverandører. Når vi overfører personopplysninger, gjør vi dette i henhold til det som er opplistet under «Innhenting av personopplysninger» og «Bruk av informasjonskapsler (cookies)».

Det er vår policy å bruke tredjepartsleverandører som er forpliktet til å opprettholde tilstrekkelige nivåer av sikkerhet og konfidensialitet.

Vi kan også gi dine personopplysninger videre for rettshåndhevelse, til regulatoriske og andre offentlige etater, i henhold til krav fra og/eller i samsvar med gjeldende lov eller forskrift.

HVORDAN VI BESKYTTER PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker sikkerhetsanordninger for å beskytte personopplysninger mot manipulering, tap, destruksjon samt for å hindre at andre uberettigede kan få tilgang til opplysninger om deg.

I praksis er det ikke mulig å etablere 100 prosent sikkerhet, og vi kan derfor ikke garantere at opplysningene er helt beskyttet mot de som eventuelt skulle lykkes med å gå rundt våre sikkerhetstiltak og skaffe seg tilgang til opplysningene. Derfor gir du fra deg personlige opplysninger på eget ansvar.

SLETTING OG ENDRING AV OPPLYSNINGER

Vi vil oppbevare dine personopplysninger i våre systemer bare så lenge vi trenger dem, med tanke på formålet de ble innhentet for, eller som pålagt ved lov. Vi beholder kontaktinformasjon (slik som din epost) inntil du krever at vi sletter opplysningene. Du kan selv slette brukeren ved å kontakte oss via mail; personvern@lillemarkens.no. Dataen blir slettet innen 30 dager fra alle våre systemer.

Hvis du ønsker tilgang til de opplysningene som vi har samlet inn om deg, kan du sende en henvendelse til oss på post@lillemarkens.no. Hvis det viser seg at disse opplysningene ikke er riktige eller er villedende, har du rett til å be oss om å rette, blokkere eller slette disse opplysningene.

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Det vil være nødvendig å løpende oppdatere og endre denne policyen. Lillemarkens forbeholder seg retten til å oppdatere og endre dette. Ved vesentlige endringer, varsler vi deg via dette nettstedet eller via e-post. Den til enhver tid gjeldende versjonen av denne policyen finnes som en del av betingelsene våre, og er tilgjengelig på Lillemarkens.no. Datoen på toppen av siden viser når betingelsene sist ble revidert.